Přihlášení

 8.ročník B.S. cup 2015, Trvalý odkaz
         ČÍSLO ÚČTU K PŘIHLÁŠENÍ: 1936566073/0800
 
Závodu se účastní 17 carp týmů. Startovné je stanoveno na 10 000,-Kč tým.
 
Týmy se mohou přihlásit do závodu pomocí  emailové adresi bsbaits@centrum.cz. ,kde bude uveden název týmu a kontakt na kapitána.
Po přihlášení jim bude obratem zasláno číslo účtu, na který provedou platbu startovného. Podle připsání celé částky startovného bude zvoleno pořadí losu, co znamená že v době losování   se bude rovnou losovat lovné místo.
V případě neuhrazení startovného, anebo odstoupení ze závodu před uzávěrkou, bude takto vzniklé volné místo nabídnuto prvnímu volnému týmu v řadě – kontakt poskytne pořadatel.
V případě nenaplnění počtu 17týmů startujících, bude umožněno přihlášení i po ukončení lhůty pro přihlášení.