8.ročník BScup 2015 Přihlášení

8.ročník BScup 2015 Přihlášení
       ČÍSLO ÚČTU K PŘIHLÁŠENÍ: 1936566073/0800
 
Závodu se účastní 17 carp týmů. Startovné je stanoveno na 10 000,-Kč tým.
 
Týmy se mohou přihlásit do závodu pomocí  emailové adresi bsbaits@centrum.cz. , který bude umístěn na stránkách www.bsbaits.cz. Zde bude uveden název týmu a kontakt na kapitána.
Po přihlášení jim bude obratem zasláno   číslo účtu, na který provedou platbu startovného.
V případě neuhrazení startovného, anebo odstoupení ze závodu před uzávěrkou, bude takto vzniklé volné místo nabídnuto prvnímu volnému týmu v řadě .
V případě nenaplnění počtu 17týmů startujících, bude umožněno přihlášení i po ukončení lhůty pro přihlášení.