Podzim na řece

Podzim na řece

Podzim na řece

Již několikátým rokem navštěvuji revír nacházející se na jedné z překrásných českých řek. Když si

vzpomenu na dobu přibližně před pěti lety, byla tato lokalita z hlediska lovu na boilies téměř

panenská. Bohužel během let, vlivem stoupajícího počtu rybářů a medializace se samozřejmě zvyšuje

tlak i na tuto lokalitu. Jediné čím se mohu uklidňovat je, že daná lokalita je velmi obtížná a specifická.

Zjistit zvyky či chování kaprů chce mnoho času a úsilí. Pokud už ryba zabere, je často velmi obtížné

rybu zdolat. Především z důvodu velmi častých vázek a ostrých hran. Již mnoho kaprařů si na této

lokalitě vylámalo zuby. Chtě, nechtě musím přiznat, že mnoho sezon tato řeka trápila a občas dodnes

trápí i mě. Musím však prohlásit, že na tuto lokalitu, i přes to, že mnozí na ní nasazují a haní ji, nedám

dopustit.

Během předešlých sezon se mi podařilo povětšinou ulovit menší kapry do hmotnosti kolem 8kg.

Někdo by mohl namítnout, že to opravdu není mnoho, ale je potřeba říci, že každá ryba byla doslova

vydřená a dělala mi obrovskou radost.

Minulou sezonu jsem se rozhodl všechny doposud nabyté zkušenosti o této lokalitě uplatnit. Bohužel

školní a následně pracovní povinnosti mě připravily téměř o půl sezony rybaření. Tato skutečnosti mě

zase tolik netrápila, protože největší úspěchy jsem na této lokalitě míval až v druhé polovině rybářské

sezony, tedy na podzim. Navíc jsem měl po večerech i dost času na to vymyslet, jak se místním kapřím

velikánům dostat na kobylku.

Rozhodl jsem se pro pravidelnou krmnou kampaň. To však mělo podstatný háček, již zmíněný rostoucí

tlak a nevychovanost (se kterou se většina rybářů setkala) místních domorodých rybářů, mě donutila

si tajně krmit alespoň dvě místa najednou. Ta jsem v průběhu výprav střídal. Jak se následně ukázalo,

výhoda byla nejen v tom, že vždy bylo alespoň jedno místo volné, ale také nebyl na místo vyvíjen

neustálý tlak a ryby se těmto „horkým flekům“ nevyhýbaly. První úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat.

Tento 10kg kapr neodolal horké novince jménem „Fanatik“ od firmy B.S. Baits.

Takto dlouhá a rozsáhlá krmná kampaň by byla především finančně velmi náročná, proto jsem se

rozhodl pro sestavení vlastní kvalitní avšak levné „krmné“ směsi výhradně z produktů firmy B.S. Baits.

Krmení obou míst jsem prováděl 3 – 4x za týden přibližně jedním kilogramem boilies rozhozeným na

každé místo.

Na háček jsem měl v plánu zkoušet novinku firmy B.S. Baits „Fanatik“, se kterým mám velmi dobré zkušenosti a také mé vlastní boilie.

9,5kg těžký a téměř 90cm dlouhý říční kapr neodolal mé vlastní, pracovně nazývané „krmné“ směsi.

Během prvních výprav jsem ulovil mnoho ryb opět kolem 8kg, ale čas věnovaný pravidelnému

vnadění, znalost lokality a v neposlední řadě kvalitní boilies mi přineslo i pár ryb do 10kg. Byl jsem

nadšený, protože jsem si zvednul osobní rekord na této lokalitě a i mnoho známých uznalo, že je to

vzhledem k obtížnosti lokality poměrně slušný úspěch. Tyto úspěchy mě velmi povzbudily. Rozhodl

jsem, že se tomuto revíru budu věnovat po zbytek celé sezony. Následující výpravy ukázaly správnost

mé volby.

První velká chycená ryba přes den. 12kg „šupi“ neodolal mému oblíbenému „Fanatikovi“.

Váha ryb stoupala a já začal tajně doufat, že by mohla přijít opravdu pěkná ryba. Nepolevoval jsem

v pravidelnosti krmení, za což jsem doma nebyl chválen, protože vůně linoucí se z panelákové

kuchyně normálním lidem příliš nevoní. Nehledě na to, že čas strávený při výrobě kuliček v domácích

podmínkách je nezanedbatelný. Za velkou trpělivost a pomoc touto cestou děkuji své přítelkyni, která

má se mnou nekonečnou trpělivost.

Mé přání sv. Petr vyslyšel, během výpravy uskutečněné na konci října mi poslal 14kg vážícího lysce.

Měl jsem neskutečnou radost. Jednak proto, že jsem si zvedl osobní rekord v lyscích a zároveň se mi

podařilo zdolat takto velkou rybu na jedné z nejobtížnějších lokalit co znám.

Tento 14kg kapr lysec neodolal mé vlastní směsi z komponent firmy B.S. Baits.

To však kvůli pracovním povinnostem byla na dlouhou dobu moje poslední výprava. Dny plynuly a já

stále tajně doufal, že se na ryby ještě dostanu. I toto přání se mi splnilo, bohužel až na přelomu

listopadu a prosince. Musím však konstatovat, že i přes toto pokročilé období a velkou zimu se mi

zadařilo. Chytil jsem několik menších kaprů a rybářskou sezonu jsem uzavřel 9,5kg těžkým kaprem.

Téměř „zimní“ 9,5kg těžký kapr neodolal boilie „Fanatik“, jež je vhodný i do studené vody.

Závěrem lze říci, že jsem neulovil žádného monstrózního kapra, ale kdo zná místní podmínky, ví, že

můj výsledek na této lokalitě je velmi dobrý. Za tyto úspěchy vděčím především svým zkušenostem,

času věnovanému pravidelnému předkrmování a hlavně kvalitním produktům firmy B.S. Baits.